Kommunalsjef plan, teknisk og eiendom - Sel kommune
Sel kommune
Otta
4d ago
source : Jucan

Arbeidsoppgaver :

 • Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling innenfor kommunalsjefområdet plan, teknisk og eiendom
 • Samordning på tvers av virksomheter
 • Gi lederstøtte og oppfølging av virksomhetslederne
 • Strategisk utvikling innenfor tjenestene og av kommunen.
 • Utadrettet informasjon og profilering av kommunen og kommunal tjenesteyting og utviklingsarbeid
 • Kvalifikasjoner :

 • Relevant universitets - eller høyskoleutdanning, samt ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig virksomhet vil bli vektlagt
 • Erfaring og kompetanse knyttet til stillingens fagområder
 • God forståelse for politiske prosesser, god rolleforståelse og evne til god samhandling med politisk nivå
 • Personlige egenskaper :

 • Identifiserer seg med kommunen og kommunens verdier
 • Er fleksibel, effektiv, handlingsorientert og omstillingsvillig
 • Er samfunnsorientert og utadvendt med forståelse for nødvendigheten av samhandling og åpenhet
 • Har god kunnskap om økonomi og økonomistyring
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Vi tilbyr :

 • En spennende og krevende topplederstilling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår
 • Fram til søknadsfristen går ut vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

  Deretter vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

  Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.

  Spørsmål om stillingen kan rettes til ordfører Dag Erik Pryhn, tlf. 913 38 870 eller våre rådgivere i Skagerak Consulting Jan Sebjørnsen Storstein, tlf.

  950 09 444 eller Arnfinn Dahl, tlf. 902 08 694

  Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen.

  Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller er i gjennomføringsfasen for flere utbyggings-

  og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling / digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

  Våre verdier er SEL : Samhandling - Entusiasme - Likeverd.

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form