Prostiprest - Nord-Gudbrandsdal prosti, Den norske kirke, Hamar bispedømme
Den norske kirke, Hamar bispedømme
Otta
2d ago
source : Jucan

Arbeidsoppgaver :

 • Menighetspresttjenesten er knyttet til Sel, Nord-Sel og Heidal sokn. Sel kirkelige råd er menighetsråd og fellesråd for alle tre soknene.
 • Dette er en prøveordning godkjent av kirkedepartementet.

 • Prostipresten vil få mye arbeid med trosopplæringen i samarbeid med sokneprest, diakon og trosopplærer, og sammen med disse være med på konfirmantarbeidet i alle tre kirkene.
 • Prostiprestdelen vil være i hele prostiet, og vil i hovedsak være oppdekking av tjenester i forbindelse med sykdom og permisjoner.
 • Prostipresttjenesten administreres av prosten, og det settes opp arbeidsplan.

  Kvalifikasjoner :

  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

  Praktisk teologisk utdanning

  Beherske begge målformer.

  Personlige egenskaper : Selvstendig.

  Vi tilbyr :

 • Stillingen lønnes som i lønnsgruppe 1537 prostiprest.
 • Innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • I tillegg til lønnen kommer gjeldene regulativ for godtgjørelser.
 • Tilsettingen skjer i h.h.t. gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske Kirke.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov-
 • regelverk og ny tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

  Bilde : Sel kirke

  Nord-Gudbrandsdal prosti ligger i hjertet av Sør-Norge og omfatter de syv kommunene; Skjåk, Lom, Vågå, Lesja, Dovre, Nord-

  Fron og Sel. Store deler av de mektige og vakre fjellområdene Jotunheimen, Breheimen, Dovre og Rondane tilhører prostiet.

  Dette preger befolkningen. Det er en staut og trofast folkekirke. Det er opparbeidet gode samarbeidsprosjekter i prostiet, og vi jobber videre for å utvikle enda bedre samarbeidsformer prestene imellom og soknene imellom.

  Målsetningen er å bygge opp en levende folkekirke her for alle de døpte og å åpne kirken(e) for folks tro og hverdag.

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form