Τεχνικός - Θεσσαλονίκη
ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε.
Δέλτα
5d ago
source : Skywalker

Τεχνικός

Η εταιρία ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ , με έδρα τη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και αντικείμενο την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού, προτίθεται να πρoσλάβει τεχνικό για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος.

Εμπειρία σε συναρμολογήσεις / συντηρήσεις ηλεκτρολογικού / μηχανολογικού εξοπλισμού θα προσμετρηθεί.

Παρέχεται πλήρης απασχόληση και διαρκής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο τεχνικής εκπαίδευσης ηλεκτρολόγου
 • υδραυλικού
 • ψυκτικού
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Αναλυτική σκέψη / πνεύμα συνεργασίας
 • Ηλικίας έως 30 ετών
 • Τηλ. : 2310 569800.

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form