Rådmann - Sel kommune
Sel kommune
Otta
2d ago
source : Jucan

Arbeidsoppgaver :

 • Lede og utvikle en effektiv, tverrfaglig og faglig kompetent organisasjon med ca 600 medarbeidere. Administrasjonen er basert på en tilpasset tonivå-
 • modell med rådmann, tre kommunalsjefer, utviklingsgruppe og 19 virksomhetsledere med delegert økonomi-, personal- og fagansvar.

 • Sørge for god økonomistyring
 • Videreutvikle og tilpasse kommunens tjenester til gitte økonomiske rammer i dialog med politisk ledelse, innbyggerne, næringslivet, medarbeiderne og deres organisasjoner
 • Sørge for mål- og resultatstyring, gode styringssystemer og planverk for bærekraftig utvikling
 • Bidra til å utvikle organisasjonen basert på en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk
 • Markedsføre og representere kommunen på en god måte
 • Være pådriver og tilrettelegger for samfunnsutvikling i et aktivt samspill med eksterne samarbeidspartnere for bl.a. å videreutvikle Otta som by og regionssenter gjennom satsing på næringsutvikling og nye, kompetansebaserte arbeidsplasser innen industri, service, handel og turisme.
 • Bidra til å styrke interkommunalt og regionalt samarbeid
 • Kvalifikasjoner :

 • Høgskole- / universitetsutdannelse - fortrinnsvis på masternivå med mindre særskilt erfaring kompenserer for dette
 • Økonomikompetanse
 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte, gode resultater
 • Kunnskap om offentlig forvaltning, lover og avtaler
 • Det stilles krav til tydelig, strategisk ledelse med tydelige visjoner og mål
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å være vegviser i arbeidet med å bygge og utvikle organisasjonen bl.a. gjennom innovasjon og utvikling av morgendagens løsninger basert på digitalisering
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til relasjonsbygging og samarbeid internt og eksternt
 • God forståelse for politiske prosesser, god rolleforståelse og evne til god samhandling med politisk nivå
 • Personlige egenskaper :

 • Tydelig og handlekraftig med evne til gjennomføring
 • Målrettet og strukturert
 • Omgjengelig
 • Utadvendt, lyttende, tillitsskapende og motiverende
 • Vi tilbyr :

 • En spennende og krevende topplederstilling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår
 • Fram til søknadsfristen går ut vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

  Deretter vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

  Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.

 • Spørsmål om stillingen kan rettes til ordfører Dag Erik Pryhn, tlf. 913 38 870 eller våre rådgivere i Skagerak Consulting Jan Sebjørnsen Storstein, tlf.
 • 950 09 444 eller Arnfinn Dahl, tlf. 902 08 694

  Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen.

  Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller er i gjennomføringsfasen for flere utbyggings-

  og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling / digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

  Våre verdier er SEL : Samhandling - Entusiasme - Likeverd.

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form