Psykolog/psykologspesialist 100%, vikariat i 12 måneder med mulighet til forlengelse
Sykehuset Innlandet HF
Otta
6d ago

Psykolog / psykologspesialist 100%, vikariat i 12 måneder med mulighet til forlengelse

DPS Lillehammer, Poliklinikk Otta

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialtjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med ca.

80.000 mennesker i opptaksområdet. Vi har 5 enheter, Poliklinikk Lillehammer, Poliklinikk Otta, Døgnenhet Otta, Døgnenhet Lillehammer og merkantilenhet.

Eget akutt ambulant team og rusmiddelteam.

Poliklinikk Otta ligger sentralt i Otta sentrum i tilslutning til Lokalmedisinsk Senter Otta (LMS), med kort avstand til tog og buss.

Poliklinikk Otta har ansvar for DPS spesialisthelsetjenester for voksne i de 6 kommunene i Nord-Gudbrandsdal, med ca.19.

000 mennesker i opptaksområdet. Vi har f.t. 4 stillinger for psykologspesialist / psykolog, 1 overlegestilling og 1 stilling for lege i spesialisering.

Det er 4 stillinger for spesialsykepleiere, 2 stillinger for klinisk sosionom / sosionom, 1 stilling for spesialfysioterapeut.

2 av stillingene er knyttet til rusmiddelteamet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser med og uten rusproblematikk. Individual- og gruppeterapi, psykoterapeutiske og psykoedukative behandlingstilnærminger, samt medikamentell behandling.
 • Konsultasjons- / liasontjeneste ift LMS. Nettverks- og systemarbeid. Veiledning til andre behandlere. Behandlingstilnærmingen er tverrfaglig og forankret i team.

  Det er tett samarbeid med kommunene og noe ambulant virksomhet.

  Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt.
 • Vi tilbyr

 • Stabile, trygge og erfarne kollegaer med høy kompetanse. Godt arbeidsmiljø og trivsel skårer høyt.
 • Faglig utvikling og systematisk kompetanseheving blir prioritert.
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd.
 • Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

  Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

  Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

  Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling.

  Divisjonen har totalt 320 senger.

  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form