Lege i spesialisering
Sykehuset Innlandet HF
Otta
2d ago

Lege i spesialisering

DPS Lillehammer, Poliklinikk Otta

DPS Lillehammer har ansvaret for de allmenpsykiatriske spesialhelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen, med om lag 80 000 innbyggere i opptaksområdet.

DPS Lillehammer består av Poliklinikk Lillehammer og Poliklinikk Otta. Døgnenhet Lillehammer og Døgnenhet Otta (er under omorganisering).

Det er eget rusmiddelteam og akuttambulant team.

Poliklinikk Otta ligger sentralt i Otta sentrum, med kort avstand til tog / buss. Poliklinikk Otta har ansvaret for de 6 kommunene i Nord Gudbrandsdalen med om lag 19 000 innbyggere i opptaksområdet.

Vi har for tiden 4 stillinger for psykologspesialist / psykolog, 1,2 overlegestillinger og 1 stilling for lege i spesialisering.

Det er 4 stillinger for spesialsykepleier, 2 stillinger for klinisk sosionom / sosionom og en stilling for spesialfysioterapeut.

2 av stillingene er knyttet til rusmiddelteamet.

 • Poliklinikk Otta kan tilby 2 år godkjent poliklinisk tjeneste.
 • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

  Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

  Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av pasienter innen det allmennpsykiatriske feltet.
 • Det er felles undervisningsprogram i regionen for leger i spesialisering.
 • Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt.
 • Kopi av relevant utdanning legges ved søknaden
 • Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Vi tilbyr

 • Stabile, trygge og erfarne kollegaer med høy kompetanse. Godt arbeidsmiljø og trivsel skårer høyt.
 • Faglig utvikling og systematisk kompetanseheving blir prioritert.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet med tjeneste på Lillehammer, Otta, Gjøvik, Reinsvoll, Hadeland, Valdres, Hamar, Ottestad, Elverum, Kongsvinger og Tynset.
 • Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

  Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

  Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne-

  og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form